• Prečo si zvoliť nás?

    • Sme priateľskí a kreatívni učitela
    • Vedieme deti k tímovej spolupráci
    • Žijeme zdravou stravou
    • Ako prví sme zaviedli na škole zdravé desiate ,každým dňom nám pribúdajú deti so zdravým životným štýlom
    • 1. ročník inak
    • Ponúkame zaujímavé blokové vyučovanie v 1. ročníku.
    • Máme zameranie na športy
    • Rozvíjame prirodzené športové talenty
    • Cudzie jazyky
    • Vyučujeme 4 cudzie jazyky ANJ, NEJ, RUS, FRJ,
    • Prírodovedné predmety
    • Preferujeme zážitkové vyučovanie, praktické cvičenia s pomocou najmodernejšej techniky
    • Matematika
    • Používame alternatívne prvky z matematiky. Máme vysokú úspešnosť v súťažiach
    • Hudba
    • Rozvíjame spevácke talenty
    • Knižnica
    • Študenti majú voľný prístup do našej knižnice s kopou úžasných kníh
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • TRHY V ŠKD
    • 30. 11. 2021
    • ,,Vitajte, pristúpte, neváhajte”…, rozliehalo sa po celej triede. Deti si v tejto aktivite hravou formou rozvíjali svoje zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti. Veľmi sa na ňu tešili, však posúďte sami.

    • TRHY V ŠKD: Čítať viac
    • Krúžok "Zábavná chémia"
    • 30. 11. 2021
    • Na záujmovom útvare „Zábavná chémia“ žiaci IX.B triedy pod vedením pani učiteľky Ing. Anety Šebeňovej pripravovali sliz. Žiakov pokus zaujal a všetci sa spolu výborne zabavili.

    • Krúžok "Zábavná chémia": Čítať viac
    • Ekologická doprava - "Netrávme v aute večnosť"
    • 9. 11. 2021
    • Žiaci Základnej školy Ľudovíta Štúra podporili ekologické spôsoby dopravy. Projekty a kampane na podporu ekologicky udržateľnej dopravy si získavajú čoraz väčšiu popularitu aj medzi deťmi a mládežou. Svedčia o tom aj aktivity žiakov a pedagógov Základnej školy Ľudovíta Štúra. Žiaci chodili do školy na bicykli či inou formou ekologickej dopravy a okrem podpory životného prostredia môžu svojou iniciatívou získať pre seba a svoju školu zaujímavé darčeky. Celonárodná kampaň Do školy na bicykli 2021 prebiehala v termíne od 27. septembra do 8. októbra. „Netrávme v aute večnosť,“ znelo heslo kampane. Do kampane sa zapojili žiaci 1. aj 2. stupňa, pričom od dochádzania do školy ekologickým spôsobom ich neodradili ani daždivé dni.

    • Ekologická doprava - "Netrávme v aute večnosť": Čítať viac
    • BESEDA O KNIHÁCH
    • 9. 11. 2021
    • Žiakov 1. ročníka navštívila pani spisovateľka Anna Jónásová, ktorá im predstavila svoje knihy pre deti.

    • BESEDA O KNIHÁCH: Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
    • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
    • Carl Rogers
    • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
    • Albert Einstein
    • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
    • William Shakespear
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2201803
  • Kontakty

   • Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa
   • Pionierska 4, 927 01 Šaľa
   • zspiosa@centrum.sk
   • Sekretariát: 031 7702611 Riaditeľ školy : Mgr. Eva Aláčová 031 7021238 , 0911702611 Školská jedáleň: 031 7703175 ŠKD: 0908 738 240
   • 031 7702611
   • www.zslssa.edupage.org
   • IČO: 37863622 DIČ: 2021647584 Peňažný ústav: Tatra banka, a. s., pobočka Šaľa Príjmový účet: IBAN: SK78 1100 0000 0026 2406 2209 Výdavkový účet: IBAN: SK15 1100 0000 0026 2306 2012 SWIFT: TATRSKBX
   • Riaditeľ školy : Mgr. Eva Aláčová
  • Prihlásenie